A used andoid phone és used smartmobiles mobiltelefonok

phone-exportVannak a helymeghatározó rendszerekben fix pontok
(például az Északi Sarkcsillag, tájékozódásra alkalmas
építmények, fák, háromszögelési pontok, tengerparti világítótornyok,
helymeghatározó mûholdak, helymeghatározási
céllal telepített rádióadók) és vannak vándorló
objektumok (földmérô szakemberek, kirándulók, ellenséges
harci jármûvek, polgári repülôgépek, hajók, szá-
razföldi jármûvek). A vándorló objektumok nincsenek feltétlenül
mozgásban, a helymeghatározás pillanatában
vagy maguk kíváncsiak pillanatnyi helyzetükre, vagy irá-
nyítóik szeretnék ezt tudni és felhasználni.
A used andoid phone és used smartmobiles mobiltelefonok (végberendezések) és az egész földre
kiterjedô mobilhálózat rendszere egyáltalán nem a korábbi
globális helymeghatározó rendszerek szerves fejlôdésének
egy fejlettebb állomása, nem is erre jött létre,
alapvetô tulajdonságaiban sem egyezik azokkal. A fix(??)
rész naponta sok ezer bázisállomással gyarapszik világméretekben,
sôt át is rendezik azokat rendszeresen
a forgalmi igények növekedése, a frekvencia-felhaszná-
lás korlátai miatt.